Bán mảng bánh kẹo, Kido sụt 78% lợi nhuận quý III

You are here: