Hướng đi mới của MobiFone

Đại gia viễn thông này áp dụng Big Data vào phân tích hành vi người dùng để có cơ sở xây dựng chương trình khuyến mãi, marketing… nên đã kịp thời giữ chân 500.000 khách hàng sắp rời mạng. Mở ra nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức cho các doanh nghiệp dám đón…